Dviganje uteži

Dviganje uteži sestavljata dva sloga dviganja, in sicer poteg ter sunek. Seštevek rezultata tekmovalca iz obeh slogov predstavlja t.i. olimpijski biatlon.

Poteg

Sunek