Zgodovina

Ustanovitev in začetke Težko atletskega kluba Prevoje, kot predhodnika Težko atletskega kluba Domžale (TAK Domžale), nazorno prikazuje zapis v knjigi Črni graben - od Prevoj do Trojan, Stane Stražar, Lukovica, 1985:


»Začetki težko atletskega športa na Prevojah segajo daleč nazaj pred ustanovitev težko atletskega kluba. Kje so že tisti časi, ko so začeli fantje za šport dvigati in premetavati skale za prevojskim bajerjem in ko je Zmago Berlec začel trenirati v železniškem težko atletskem klubu v Ljubljani. Ko je leta 1962 postal slovenski mladinski prvak, so se na pobudo Lojzeta Dolenca iz Vrbe Milan Kosmatin in Berlec začeli pogovarjati o ustanovitvi kluba na Prevojah. Na ustanovnem sestanku 17. marca 1963 so bili samo ti trije. Takoj nato pa se je v prvi Težko atletski klub Prevoje prijavilo 17 tečajnikov. Večina teh je tečaj uspešno končala. Vodil ga je Zmago Berlec. Bilo je težko, ker razen dobre volje niso imeli ničesar. Sami so si izdelovali preproste dvigalne ročke. Prostore so dobili najprej v preddverju prosvetnega doma v Št. Vidu, nato pod balkonom v dvorani, potem pred odrom in nazadnje na odru. Nikjer pa niso bili zaželeni, ker so povsod puščali za seboj poškodovan tlak. Zato so si morali izdelati posebno močan oder, ki so ga lahko tudi premaknili ali pa umaknili iz dvorane, kadar so bile v njej druge prireditve. Imeli so tudi redne treninge vsak ponedeljek, sredo in petek. Za dan žena leta 1964 so že imeli prvi javni nastop v dviganju uteži.


Prvo tekmovanje je bilo 29. novembra 1964. Dvigali so v različnih kategorijah po 40 do 60 kilogramov uteži. Po teh začetnih uspehih so se vključili v Težko atletsko zvezo Slovenije in zato še hitreje napredovali. Že leta 1965 jim je zveza zaupala organizacijo mladinskega težko atletskega prvenstva Slovenije, ki je bilo v dvorani v Št. Vidu. Tekmovanja so se udeležile ekipe telovadnih društev Partizan iz Medvod, Kočevja in Logatca ter ekipe Težko atletskih klubov Rudar iz Velenja in seveda domači dvigalci uteži. Največ uspeha so dosegli Medvodčani. Kako hitro je prevojski klub napredoval, kaže tudi to, da sta se Milan Kosmatin in Marjan Kveder leta 1966 udeležila mladinskega državnega prvenstva, ki je bilo v Srbiji. Kveder se je uvrstil na četrto mesto.

TAK Domžale v 60. letih. Od leve proti desni: Jože Primožič, Matija Dolinar, Marjan Kveder, Štefan Primožič, Dušan Kocjan in Lojze Dolenc


Na slovenskem mladinskem prvenstvu, ki je bilo 8. oktobra 1967 prav tako v Št. Vidu, udeležilo se ga je 12 tekmovalcev iz Kočevja, Velenja, Medvod in Prevoj, so se Prevojčani lepo odrezali. Marjan Kveder, Štefan Primožič in Lado Slapšak so osvojili naslove mladinskih prvakov Slovenije. Na državnem mladinskem prvenstvu, ki je bilo v Somboru, je Kveder osvojil tretje mesto. Lepe uspehe v tej športni disciplini je Kveder dosegel tudi leta 1969, ko je služil vojaški rok v športni četi. Velik športni dogodek za Težko atletski klub Prevoje in vso okolico je bil 1. marca 1968, ko je v Št. Vidu potekalo mednarodno tekmovanje v dviganju uteži. Prevojčani so tekmovali z ekipo KSK iz Celovca. V naslednjih letih so se naši dvigalci uteži udeležili troboja z ekipama KSK iz Celovca in ekipo iz Bischofshofna. Na treh tekmovanjih so dvakrat osvojili prehodni pokal in ga tako dobili v trajno last. Med stebri prevojskega dvigalnega športa v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je treba omeniti Marjana Kvedra, Zmaga Berleca, Štefana Primožiča, Dušana Kocjana, Milana Kosmatina, Matija Dolinarja, Antona Avblja, Franca Kvedra, Jožeta Primožiča, ki je skrbel za tehnično službo in Lojzeta Dolenca, ki je bil klubski trener. Veliko jim je pomagal tudi Janez Kovačič. Klub je imel kar precej težav, saj ni imel primernega prostora, premalo je bilo denarne pomoči, težko pa je bilo tudi s kadri. Ker niso imeli olimpijskih dvigalnih ročk, so si jih morali za vsako prireditev sposoditi v Ljubljani. Leta 1970 je klub dobil nove prostore za treninge v mali dvorani komunalnega centra v Domžalah. S tem so se pokazali še večji uspehi. Težave pa so nastale, ker se večina fantov po vrnitvi od vojakov ni več vključila v klub. Vključevali pa so se dvigalci uteži iz Domžal in okoliških krajev. Ko sta bila leta 1974 na občnem zboru v Domžalah od prvotnega prevojskega kluba navzoča samo še funkcionarja Jože Primožič in Lojze Dolenc, so klub preimenovali v težko atletski klub Domžale, v vodstvo pa so prišli novi člani. Prevojci so tako sicer izgubili svoj klub, ostale pa so njihove zasluge za razvoj težko atletskega športa v občini Domžale in drugod v Sloveniji.«


Težko atletski klub Domžale je v sedemdesetih letih dosegel številne uspehe tako na republiški, kot tudi jugoslovanski zvezni ravni. Do leta 1974 je ekipa Težko atletskega kluba Domžale nastopala v II. jugoslovanski zvezni ligi. Dne 29.9.1974 so domžalski dvigalci uteži premagali ekipo Partizan iz Banja Luke, s čimer so si zagotovili prvo mesto v II. jugoslovanski zvezni ligi ter posledično vstop v I. jugoslovansko zvezno ligo. Največji klubski uspeh tedanjega časa nedvomno predstavlja osvojitev tretjega mesta v I. jugoslovanski zvezni ligi pod vodstvom trenerja prof. Janeza Podobnika ter predsednika kluba Janeza Velepca (starejšega), in sicer na Reki dne 4.12.1977, s čimer je Težko atletski klub Domžale predstavljal tretji najboljši jugoslovanski dvigovalski klub. Poleg številnih ekipnih uspehov Težko atletskega kluba Domžale je potrebno izpostaviti tudi dosežke domžalskih dvigalcev uteži kot posameznikov, pri čemer so najbolj izstopali uspehi Rajka Dimca, ki se je kot jugoslovanski reprezentant udeležil evropskega prvenstva v Beogradu leta 1980, svetovnega prvenstva v Ljubljani leta 1982 ter številnih drugih mednarodnih tekmovanj.

TAK Domžale v 70. letih. Z leve proti desni v zadnji vrsti: Janez Velepec, Pavle Peterka, Ivan Peterca, Marjan Velepec, Tone Petrič in Tone Kovič; v sprednji vrsti: Rajko Dimc, Marjan Kočar in Roman Dimc.

Rajko Dimc na 39. evropskem prvenstvu leta 1980 v Beogradu.


Po razpadu Jugoslavije je Težko atletski klub Domžale kot član Težko atletske zveze Slovenije (sedaj preimenovana v Zvezo olimpijskega dviganja uteži Slovenije) tekmoval v slovenski ligi ter Pokalu Slovenije, pri čemer je večkrat postal ekipni državni prvak slovenske lige v dviganju uteži in zmagovalec Pokala Slovenije. Posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, da so domžalski dvigalci uteži med letom 2006 in 2013 kar osemkrat zapored osvojili naslov ekipnih državnih prvakov. Zaradi razpada jugoslovanske lige v dviganju uteži so se stiki Težko atletskega kluba Domžale z drugimi klubi iz ostalih nekdanjih jugoslovanskih republik v začetku devetdesetih let prekinili. Po nekaj letih so se vezi znova obnovile, zaradi česar ekipa Težko atletskega kluba Domžale nastopa na številnih mednarodnih turnirjih na ozemlju nekdanje Jugoslavije ter tudi v drugih sosednjih državah, kar kaže na veliko povezanost kluba s tujino.

TAK Domžale v letu 2006. Z leve proti desni v zadnji vrsti: Roman Dimc, Ivan Peterca, Boštjan Peterca, Jože Primožič in Valentin Orešek; z leve proti desni v sprednji vrsti: Jernej Orešek, Blaž Kuhar, Štefan Dominko in Simon Resnik.

TAK Domžale v letu 2010. Z leve proti desni v zadnji vrsti: Ivan Peterca, Mark Selan, Jure Svetlin, Štefan Dominko, Boštjan Peterca, Jože Pirnat, Jernej Orešek in Dominik Kozjek; z leve proti desni v sprednji vrsti: Roman Dimc, Blaž Kuhar, Tjaša Rajh, Petra Pavlič, Valentin Orešek, Rajko Bevk in Dare Flis.

TAK Domžale v letu 2015. Z leve proti desni: Anže Kosmač, Jan Nečimer, Jernej Orešek, Erik Grčar, David Forster, Urban Jeraj, Roman Dimc in Petra Pavlič.


TAK Domžale je pred letom 2020 doživel strm vzpon. Članstvo v TAK Domžale se je pred letom 2020 bistveno povečalo, hkrati pa je ekipa TAK Domžale beležila uspehe, ki spadajo med največje uspehe v zgodovini kluba. Ekipa TAK Domžale je leta 2019 osvojila Pokal Slovenije. Nadalje je ekipa TAK Domžale je v sezoni 2019/2020 zopet osvojila naslov ekipnih državnih prvakov. Prav tako je naslov ekipnih državnih prvakov osvojila v sezoni 2021/2022. V tem obdobju so izstopali tudi uspehi člana Anžeta Kosmača kot posameznika, ki poleg Rajka Dimca, predstavlja najboljšega dvigalca uteži v zgodovini kluba. Prav tako je vidnejše uspehe dosegla članica Petra Pavlič, ki je v letu 2020 kot prva ženska v Sloveniji dvignila 100 kg v sunku. Petri Pavlič je bila leta 2021 s strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale podeljena nagrada za najboljšo športnico leta v Občini Domžale. TAK Domžale je velik napredek v zadnjih letih dosegel tudi na organizacijskem področju in infrastrukturnem področju. V letu 2019 in v naslednjih letih je TAK Domžale celovito obnovil vadbeni prostor in zamenjal precejšnji del športne opreme, zaradi česar so se pogoji za vadbo bistveno izboljšali. Poleg tega je bil v letu 2021 sprejet nov statut kluba, s čimer je bil dosežen napredek na področju organizacije in vodenja kluba.